Кои се MystiveDev? Ако направиме детален пресек, како точно се одвиваа работите внатре – од почеток до крај? Кога почнавте,…

Dark-1 е една од ретките инди компании во Македонија која опстојува повеќе од 10 години. Полека, без труби и фанфари,…