Говорењето за не-новата, но кревка индустрија за видео игри во Македонија е секогаш горко-слатко искуство. Знаењето во нејзините кругови е…