Во секојдневието често се среќаваме со поимот виртуелна реалност, технологија чијашто примена е сѐ поголема, особено во областа на забавните и креативните индустрии.